Nadpis textu

Zásady ochrany osobních údajů

Děkuji vám za návštěvu webových stránek Malujeme květiny. Těší mě, že máte o ně zájem a budu ráda, když se na nich budete cítit dobře a bezpečně. Chci vás ujistit, že beru vážně ochranu vašeho soukromí a že vaše osobní údaje zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Plně zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení.

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů GDPR.

Vaše údaje na této stránce spravuji já osobně. Přes Google Analytics a FB reklamu jsou ukládány informace o návštěvě webu a pokud si stáhnete e-book zdarma, uložím si Vaše jméno a mailovou adresu, na kterou Vám příležitostně zašlu informace o novinkách. 

Pokud byste nechtěli dostávat další maily, stačí se při každém zaslaném mailu z dalšího odběru odhlásit. Respektuji vaše přání a nebudu vám zasílat spam.

Pokud mi svěříte i vaši mailovou adresu, chci vás také ujistit, že k počítači, na kterém je uložena, mám přístup pouze já osobně.

Na požádání Vám mailem nebo ústně oznámím, zda a jaké vaše osobní údaje mám uložené, případně je na základě vašeho přání upravím nebo zruším.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na mailovou adresu b.hyvnarova@seznam.cz, kde Vám jsem k dispozici v případě žádostí o informace i v případě podnětů nebo stížností.

Prohlášení

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

- budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu či uděleného souhlasu;

- jsem splnila dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;

- budu Vás podporovat v uplatňování Vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, stažení e-booku nebo vyplnění ankety.

Použití a postoupení osobních údajů

Vložením osobních údajů na některé z našich stránek souhlasíte se zasíláním obchodních informací. Vaše osobní údaje používám jen k účelům technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely, a to vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. 

Možnost odhlášení

Pracujeme jen s údaji a kontakty, pro které jste nám dali souhlas. Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o naší činnosti, produktech a službách, případně zjistit Váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje vymazat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit  zasláním mailu. 

Cookies

Používáme cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a abychom mohli podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

Využívám pouze služeb Google, Facebooku a MioWebu, kteří také mají povinnost ochránit Vaše data - zde se jedná o IP adresu počítače, ze kterého jste webové stránky navštívili, bez dalších údajů.

K informaci o Vašem jménu a mailové adrese, pokud mi je poskytnete pro zaslání e-booku, mám přístup pouze já. 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám, že v takovém případě budu klást na zpracovatele při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás  prostřednictvím e-mailu: b.hyvnarova@seznam.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám ve lhůtě 30 dní doložím, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme/potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na Vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to plné právo. V takovém případě vymažeme  veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 7 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu. Pokud jste si stáhli e-book, tak Vám budou e.maily zasílány na základě našeho oprávněného zájmu. V obou případech můžete ukončit odběr našich  e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na webových stránkách správce.